Thông tin pháp lý

16/03/2021
Xử lý đối tượng sản xuất, buôn bán hàng giả

[Thông báo] Xử lý vụ việc sản xuất, buôn bán hàng giả

Căn cứ theo Điều 192 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, Tội Sản xuất, Buôn bán hàng giả có thể […]